Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa