Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OZ 219/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 1224/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o u...

I OZ 744/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Fundacji [...] na bezczy...
1   Następne >   2