Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 638/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 597/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

IV SA/Po 1085/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych objętych pomocą w ramach wieloletniego programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w zakresie wsparcia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2014

I SA/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi

I SA/Wa 31/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie rozpoznania skargi

I SA/Wa 32/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie rozpoznania skargi

I OSK 2365/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.

I OSK 2403/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.

I OSK 2402/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.

I OSK 1950/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie poinformowania o załatwieniu skarg oraz przekazaniu akt prowadzonych postępowań