Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bk 1175/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2001 roku

SA/Bk 1263/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok

SA/Bk 1489/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 rok

SA/Bk 999/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Bk 2/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-05

Sprawa ze skargi A S.A.w W. M. na decyzje Izby Skarbowej w B. 1) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 r.

SA/Bk 1114/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego należności z tytułu podatku VAT za poszczególne miesiące 1994 roku oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1994

SA/Bk 1379/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 rok

SA/Bk 813/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok

SA/Bk 844/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok

SA/Bk 908/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok
1   Następne >   2