Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomości

II SA/Lu 821/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod rozbudowę drogi

OSK 1583/04 - Wyrok NSA z 2005-01-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie przejęcia majątku ziemskiego

II SA/Po 136/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II SA/Op 138/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Lu 673/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie stwierdzenie, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art 2 ust 1 lit e ) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

II SAB/Lu 672/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art. 2 ust 1 lit e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

I OSK 1770/13 - Wyrok NSA z 2015-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2