Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 676/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie obowiązku zwrotu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Po 783/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

IV SA/Po 771/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

II SA/Po 146/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 666/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 235/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 633/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

skarg P. S. na decyzje SKO w Kaliszu: - w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Po 935/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 452/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-13

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości
1   Następne >   +2   +5   +10   43