Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 527/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 918/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1252/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Po 676/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie obowiązku zwrotu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 474/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o zmianę postanowienia WSA , sygn. akt II SA/Op 474/10 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Łd 479/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 102/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 760/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100