Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 355/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 520/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I OZ 700/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2963/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 555/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-15

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 1245/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1265/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego 'Odwołanie od decyzji MOPS '

I OZ 1266/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim , znak: [..] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione ponagl...

I OZ 1263/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt: II SA/Łd 495/18 w sprawie ze skargi S.N. na pismo SKO w Piotrkowie Trybunalskim , znak: [..] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   100