Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zasiłku okresowego

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością

II SA/Lu 1605/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zasiłku okresowego~

I SA 678/00 - Wyrok NSA z 2000-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

III SA 1376/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

skargę Spółki Akcyjnej 'U' w W. na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu i nałożenia kary pieniężnej.

II SA/Gd 1339/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie renty socjalnej

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA 1198/00 - Wyrok NSA z 2000-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 6 maja 1998 r. (...) w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2