Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 702/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 466/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej

VIII SA/Wa 734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 636/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 233/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1842/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 548/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 686/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr [...]

I OZ 605/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorzą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100