Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Gd 696/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego

IV SA/Gl 880/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Ż. w przedmiocie wysokości dopłat do leków

II SA/Ke 251/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 413/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego bezzwrotnego p o s t a n o w i ł: odrzucić skargę.

II SA/Łd 757/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w S. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 569/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podjęcia postępowania odwoławczego w sprawie o odmowie przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 262/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 159/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 20/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100