Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga M. S. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

II SA/Rz 1268/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna

II SA/Op 349/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 503/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 872/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

II SA/Rz 1218/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 1004/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1195/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100