Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 110/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 70/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne,

III SO/Kr 13/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego P. R. w niezawodowej rodzinie zastępczej,

III SO/Kr 14/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek w przedmiocie dodatku wychowawczego,

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Skarga na decyzję wniosku pełnomocnika J. F. r. pr. D. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

II SA/Lu 153/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 545/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   63