Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Kr 945/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-14

Skarga Gminy P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K. w przedmiocie realizacji świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej