Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 834/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. M. na pismo Ministra Finansów w przedmiocie czynności Ministra Finansów w sprawie zawiadomienia o wynikach konkursu na stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego

I OZ 397/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Wniosek S. P. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji w Warszawie

I OSK 694/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy udzielenia pożyczki

I OZ 283/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie z wniosku J.N. o wyłączenie sędziego NSA J.N. w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07

I OZ 949/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie organowi grzywny

I OPP 50/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt VII SAB/Wa 70/10

I OPP 55/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP, sygn. akt I OPP 42/10

I OPP 54/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 759/10 w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP

I OZ 524/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OSK 1481/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   +10   19