Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 746/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 1436/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania I uchyla zaskarżone postanowienie , II zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej kwotę [...] ( [...] złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania

II SA/Kr 1761/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 964/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 735/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Kr 2394/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych meldunkowych za pomocą urządzeń teletransmisji

II SA/Kr 2714/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 2720/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100