Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1784/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 687/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1832/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Kr 233/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Wa 180/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 686/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie u...

II SA/Łd 331/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga E.S. na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100