Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 3000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

VII SA/Wa 3023/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2655/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary za zwłokę w wydaniu decyzji

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenie na realizację inwestycji

VII SA/Wa 1987/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

skarg (...) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. skargi oddala

II OZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2245/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

skarg J. J., A. P. i A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej skargi oddala
1   Następne >   +2   +5   +10   12