Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Sz 222/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej /.

SA/Sz 506/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości /. uchyla zaskarżone postanowienie, I

SA/Sz 264/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy waloryzacji kwoty określającej wartość pozostawionych nieruchomości /.

SA/Sz 327/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej /.

SA/Sz 213/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

SA/Sz 513/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu

SA/Sz 338/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej