Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój w przedmiocie dzierżawy nieruchomości

II SA/Kr 1103/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radłowie nr. XXXVII/369/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

II SA/Kr 1286/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-12

Wniosek L.B. , E.S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miechów w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miechów

II SA/Kr 828/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-14

skarg R. M., J. S., A. H. oraz A. S. na uchwałę Rady Gminy Liszki w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości

II SA/Kr 1286/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie w przedmiocie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miechów

II SA/Kr 243/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXI/355/2017 Rady Gminy Liszki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

skarg R. M., J. S., A. H. oraz A. S. na uchwałę Nr XXXI/355/2017 Rady Gminy Liszki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości