Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 249/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 34/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 249/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 34/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ol 104/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Wniosek B.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' w udzieleniu informacji publicznej

I OZ 443/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 249/09 odrzucające zażalenie D. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 249/09 odrzucające skargę kasacyjną D. W. od wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 249/09 oddalającego skargę D. W. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ...

IV SA/Wr 249/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-21

Wniosek R. Ż. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego wniosku o wymierzenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-22

Wniosek R. Ż. o wymierzenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4