Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2944/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych

V SA/Wa 2145/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi G. B. na czynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związane z wezwaniem do opłat abonamentowych

V SA/Wa 1331/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej

V SA/Wa 2435/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych

V SA/Wa 1921/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia w całości grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego

I SA/Bk 365/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie sprawdzenia celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych

V SA/Wa 2242/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

II GSK 1158/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia wysokości zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 1524/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na akt Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie przedłużenia terminu promesy dofinansowania przedsięwzięcia z zakresu kinematografii

V SA/Wa 2372/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia w części kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   47