Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 169/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego

IV SA/Wr 586/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-30

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 68/13

II SA/Wa 1434/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego

III SAB/Gd 83/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

II SA/Wa 1073/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal w ramach mieszkaniowego zasobu [...]

IV SA/Wr 173/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej decyzję w sprawie odmowy zmiany decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości

IV SO/Wr 17/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi Z.R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu odrzucającego wniosek Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

IV SA/Wr 565/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-20

Sprawa ze skargi [...] o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 72/13

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu w zakresie regulacji tytułu prawnego lokalu nr [...] przy ul. [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   23