Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2019-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy zmiany oraz uchylenia decyzji ostatecznej, ,