Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1535/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 782/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3254/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 572/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 570/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SA/Wa 3326/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 72/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

VIII SA/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości