Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SO/Wa 33/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

Wniosek B. [...] S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SA/Wa 208/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23

Sprawa ze skargi T. R. na pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie : możliwości sprzedaży lokalu nr [...] przy ulicy [...]

VII SA/Wa 773/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę

II SAB/Lu 37/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OSK 268/07 - Wyrok NSA z 2008-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. J. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta W. z powodu niewykonania wyroku WSA w Warszawie nr 7/IV SA 3256 i 3257/03 w przedmiocie uchylenia decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

VII SA/Wa 772/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 770/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 771/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę

II SAB/Wr 42/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta W. z dnia [...]. nr [...] o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II OSK 385/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w G. oraz [...] Sp. z o.o. w J. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2