Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 101/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 379/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gl 972/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 157/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

III SA/Lu 595/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 935/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 39/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1321/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Gl 451/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie: zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

IV SA/Po 100/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5