Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 451/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prochowice w przedmiocie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Prochowice na lata 2012

IV SA/Wr 389/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. W. w przedmiocie zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

IV SA/Wr 388/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Gl 216/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.