Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II SA/Wa 1450/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 567/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SA/Wa 1788/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej `