Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 65/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty H. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1384/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. i R. P. na czynności Starosty L. w przedmiocie bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/...