Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 112/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego