Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 897/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/

II SAB/Po 105/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C.[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Olsztyna w przedmiocie informacji publicznej