Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 22/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wezwania do przedłożenia operatu w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami