Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 435/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 1/16 oddalające wniosek B. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 333/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SO/Po 8/15 odrzucające wniosek A. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy K. grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie