Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 3334/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2673/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2450/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie interpretacji indywidualnej w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 3840/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert

VI SA/Wa 3137/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1955/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   2