Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 235/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 277/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku J. J. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

IV SA/Wr 453/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II SA/Gl 1321/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania

II OZ 563/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 211/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Łd 517/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 453/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Wniosek w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II OZ 842/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   6