Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

VII SAB/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

V SAB/Wa 40/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego; odrzuca skargę

II OZ 375/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

II SAB/Lu 328/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II OW 135/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga D. L. i G. K. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Kr 7/14

IV SAB/Wr 185/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Skarga E. G. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej posiadania obywatelstwa polskiego

I SAB/Wa 355/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty

II SO/Wr 1/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-20

Wniosek M. K. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Op 36/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   2