Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Wr 1449/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-30

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Gd 78/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 944/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1142/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Gd 105/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

III SAB/Gd 104/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

III SO/Wr 34/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

III SAB/Wr 311/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-07

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Gd 103/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II OZ 968/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2