Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi F. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 2399/99

IV SA/Wa 555/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 2071/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi D. D. w przedmiocie wymierzenia Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt I SA 1260/99

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1672/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi Z. S. i H. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 948/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   10