Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 2174/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Skarga Komendanta [...] Policji w S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby w Policji

I SA/Wa 659/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Wa 1819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

Sprawa ze skargi T.S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zdolności jako kandydata do służby w Policji

II SA/Wa 216/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. T. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej MSW w G. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby w Policji

II SA/Wa 1570/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi W.M. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. w przedmiocie zdolności do służby w Policji

IV SA/Wa 636/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych adresowych

II SA/Wa 452/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie sposobu załatwienia skargi

II SA/Wa 2079/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Sprawa ze skargi A. M. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby

II GSK 488/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Wa 1902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   +2   4