Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2190/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 1267/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1677/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-30

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej