Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 701/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zaża...

I SA/Wa 1876/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2023/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Skarga U. K. i B. K., na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty, ,

I SA/Wa 1237/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 1066/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , znak: [..] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 136/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania