Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

I OSK 1435/17 - Wyrok NSA z 2019-03-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę [...]

I OSK 771/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Najwyższej Izbie Kontroli nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary nagany

I OSK 1987/17 - Wyrok NSA z 2019-06-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zatwierdzenia negatywnej oceny kwalifikacyjnej

II SA/Wa 1160/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 1656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego