Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 505/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 723/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania

I SA/Wa 1200/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1608/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej przyznać R. D. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

I OZ 886/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozbawienia licencji zawodowej zarządcy nieruchomości

I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 951/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 562/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 1262/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 774/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami
1   Następne >   2