Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1468/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1339/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 389/04

I OSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 10/08 1. uchyla zaskarżony wyrok i