Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 207/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 208/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 304/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wykonanych robót budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Gl 49/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokat K. T.

II SA/Gl 389/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w spawie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących adwokata P. G. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ż. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o zasądzenie ponoszonych kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Gl 304/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wykonanych robót budowlanych na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

II SA/Gl 1738/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie użytkowania obiektów budowlanych na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 207/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 320/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dokonania oceny stanu technicznego obiektu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   +2   +5   11