Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

IV SA/Wr 778/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum

IV SA/Wr 596/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Jelenia Góra w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

IV SA/Wr 578/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.005

III SA/Lu 704/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

I SA/Wa 2024/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie zawieszenia dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

II SA/Go 794/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej nr XIII/93/2011 z dnia [...] r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej

III SA/Łd 92/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K.

III SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
1   Następne >   +2   4