Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 2349/19 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 828/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 3362/17 - Wyrok NSA z 2020-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 3178/17 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dostępu do dokumentu oznaczonego klauzulą 'tajne'

II OSK 3700/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego i odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 2461/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy pisma oznaczonego klauzulą 'tajne'

II OSK 3094/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 3093/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego