Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 338/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

skarg 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. oraz Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'B' P.P. - U. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego;