Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 408/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków

II SA/Lu 163/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa [...]Regionalny Zarząd [...] w L. w przedmiocie ustalenia opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi